Välj en sida

Ett projekt för mångfald, inflyttning och utveckling!

Vi satsar på en matchmaking som ska få landsbygden att vakna till liv, få kommunen att växa och få nyanlända att stanna. I projektet, som genomförs i samarbete med Kommunbygderådet och Blomstrande Bygden, ska nysvenskar få möjlighet att bosätta sig utanför Ronneby tätort. Målet är att få till en god integration genom att ta hänsyn till de nya medborgarnas intressen och yrkeserfarenhet, och samtidigt ta hänsyn till den efterfrågan av aktivitet som finns bland de invånare som sedan länge är etablerade på landsbygden.

Vi letar efter lägenheter, hus eller sommarstugor som inte är bebodda men som har en god boendestandard. Målet är att få våra nya invånare att stanna och utveckla kommunen och landsbygden. Vi kommer att matcha deras kompetenser och intressen med aktiviteter som finns i de olika områdena. Har vi en nyanländ som är duktig på snickeri kommer vi att försöka att hitta en bostad i en bygd där det finns ett behov av snickare, eller kommer vi att erbjuda den nyanlända en boplats i ett område där det redan i dag finns en verksamhet där han eller hon kan hitta ett arbete eller få en praktik.

Integration på landsbygden är ett av flera nytänkande projekt som går ut på att ta ett helhetsgrepp om såväl den nyanländes perspektiv som de kommuninvånare som redan bor och verkar i Ronneby.

Projektet går ut på att hitta bra bostäder till nyanlända på landet och samtidigt utveckla landsbygden. Syftet är att matcha de nyanländas kompetenser med behov och aktiviteter som efterfrågas på landsbygden. Det kan exempelvis innebära att fler snickeriverkstäder eller livsmedelsbutiker öppnar i ytterområdena.

 

Här kan du se vårt infoblad om projektet i pdf-filformat (trycksaken distribueras till alla hushåll i Ronneby Kommun). 

KONTAKT:

Dafina Rexhaj, 0721-72 80 13
dafina.rexhaj@ronneby.se

Jenny Ryberg, 0457-800 08
jennyekberg@hotmail.com

Erika von Buxhoevden, 0708-68 53 79,
0457-813 00, ekabux@yahoo.se

Cecilia Svensson, 0733 827 918
cecilia.svensson@blomstrandebygden.se